Jaar verslagen

Jaarverslagen

Ieder jaar wordt er door het bestuur een jaarverslag opgesteld. Hierin wordt terug gekeken op de activiteiten van het afgeronde jaar en de financiële status van de vereniging. Het verslag wordt met de uitnodiging van de ALV meegestuurd naar de leden.

# Jaarverslag 2023
# Jaarverslag 2022
# Jaarverslag 2021
# Jaarverslag 2020
# Jaarverslag 2019
# Jaarverslag 2018
# Jaarverslag 2017
# Jaarverslag 2016
# Jaarverslag 2015
# Jaarverslag 2014
# Jaarverslag 2013