Sponsoring & ANBI status

ANBI status?

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

VVED heeft bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie over aftrekken van giften.

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan VVED.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Comments are closed.